Badanie poziomu osiągnięć uczniów w szkołach
podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych
Zapraszamy szkoły do wzięcia udziału w programie diagnoza PRZED, który pomaga zbadać stopień przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2017/2018. Szkołę może zgłosić jedynie jej Dyrektor.

Pozwala sprawdzić, w jakim stopniu uczniowie opanowali wymagania podstawy programowej, oraz ułatwia nauczycielom kolejnego etapu edukacyjnego lepsze zaplanowanie pracy w klasie IV. Wystandaryzowane zadania przygotowali doświadczeni eksperci. więcej ...

Sprawdź, jak poradzą sobie uczniowie Twojej szkoły na egzaminie gimnazjalnym w 2018 r.! Wystandaryzowane zadania testowe przygotowali doświadczeni eksperci zgodnie z wytycznymi CKE. więcej ...

Sprawdź, jak poradzą sobie uczniowie Twojej szkoły na egzaminie maturalnym w 2018 r.! Testy przygotowali doświadczeni eksperci zgodnie z najnowszymi wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. więcej ...