Badanie poziomu osiągnięć uczniów w szkołach
podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadpodstawowych
Zapraszamy szkoły do wzięcia udziału w programie diagnoza PRZED, który pomaga zbadać stopień przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych. Szkołę może zgłosić jedynie jej Dyrektor.

Pozwala sprawdzić poziom opanowania przez uczniów kluczowych umiejętności na koniec I etapu edukacyjnego. więcej ...

Sprawdź jak poradzą sobie uczniowie Twojej szkoły na egzaminie ósmoklasisty. Przeprowadź próbę generalną w szkole. więcej ...

Sprawdź jak poradzą sobie uczniowie Twojej szkoły na maturze. Przeprowadź próbę generalną w szkole. więcej ...