Badanie poziomu osiągnięć uczniów w szkołach
podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych
Zapraszamy szkoły do wzięcia udziału w programie diagnoza PRZED, który pomaga zbadać stopień przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych. Szkołę może zgłosić jedynie jej Dyrektor.

Pozwala sprawdzić, w jakim stopniu uczniowie opanowali wymagania podstawy programowej. Wyniki egzaminu brane są pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich, jeśli liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc w danej szkole. Wystandaryzowane zadania przygotowali doświadczeni eksperci. więcej ...

Sprawdź, jak poradzą sobie uczniowie Twojej szkoły na egzaminie gimnazjalnym w 2019 r.! Wystandaryzowane zadania testowe przygotowali doświadczeni eksperci zgodnie z wytycznymi CKE. więcej ...

Sprawdź, jak poradzą sobie uczniowie Twojej szkoły na egzaminie maturalnym w 2019 r.! Testy przygotowali doświadczeni eksperci zgodnie z najnowszymi wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. więcej ...