Zapraszamy szkoły do wzięcia udziału w programie diagnoza PRZED, który pomaga zbadać stopień przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych. Szkołę może zgłosić jedynie jej Dyrektor.

Rejestracja nowego konta Dyrektora

Akceptuję Regulamin

Korzystanie z serwisu Diagnoza PRZED (dostęp do portalu i testów) zgodnie z regulaminem możliwe jest po podpisaniu przez dyrektora szkoły umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych z NE.

Jeżeli jeszcze nie przesłaliście Państwo umowy do NE, prosimy o jej pobranie oraz wysłanie dwóch podpisanych przez dyrektora egzemplarzy na poniższy adres w ciągu 7 dni od rejestracji.

NOWA ERA
Centrum Kontaktu
ul. Marynarki Polskiej 197, Palio A
80-557 Gdańsk

Ewentualne pytania prosimy kierować do Centrum Kontaktu:
nowaera@nowaera.pl
tel.: 801881010

Pobierz umowę