Sprawdź, jak poradzą sobie uczniowie Twojej szkoły podczas próbnej matury w bieżącym roku szkolnym. Wystandaryzowane zadania testowe przygotowali doświadczeni eksperci zgodnie z wytycznymi CKE. Generalna próba przed zewnętrznym egzaminem pomoże uczniom oswoić się z formułą egzaminu, techniką rozwiązywania zadań oraz pracą pod presją czasu.

Przystąpienie do programu zapewnia:

 • przeprowadzenie symulacji egzaminu maturalnego,
 • możliwość zindywidualizowania (dobrania) przedmiotów egzaminacyjnych dla każdej szkoły,
 • weryfikację stopnia opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych podstawy programowej,
 • wygodny system zgłoszeń, pobierania arkuszy, wprowadzania wyników oraz automatycznego sporządzania raportów,
 • natychmiastowy, przejrzysty raport o wynikach uczniów i klas oraz, po wpisaniu wyników przez wszystkich uczestników programu, wyniki na tle badanej próby ogólnopolskiej.

Harmonogram

Matura (zgodna z Formułą 2023)
Proponowane terminy przeprowadzenia matury z poszczególnych przedmiotów:


PrzedmiotTermin
Język polski PP4.01.2023 r.Godz. 9.00
Biologia PRGodz. 14.00
Matematyka PP5.01.2023 r.Godz. 9.00
Historia PRGodz. 14.00
Język angielski/Język niemiecki PP9.01.2023 r.Godz. 9.00
Język angielski PR/Język niemiecki PRGodz. 14.00
Język polski PR10.01.2023 r.Godz. 9.00
Chemia PRGodz. 14.00
Matematyka PR11.01.2023 r.Godz. 9.00
Wiedza o społeczeństwie PRGodz. 14.00
Geografia PR12.01.2023 r.Godz. 9.00
Fizyka PRGodz. 14.00

Udział szkoły w programie zgłasza jej Dyrektor. Zgłoszenia można składać od 3 października 2022 r. do 3 stycznia 2023 r.

Arkusze będą udostępniane sukcesywnie:

 • 2.01.2023 - j.polski PP, biologia PR, matemtyka PP, historia PR,
 • 3.01.2023 - j.angielski PP i PR, j.niemiecki PP i PR,
 • 5.01.2023 - j.polski PR, chemia PR,
 • 9.01.2022 - matematyka PR, WOS PR, geografia PR, fizyka PR.
Wprowadzanie wyników do 5.02.2023 r.
Pobieranie raportów z wynikami ogólnopolskimi od 21.02.2023 r.

ZALOGUJ SIĘ

Testy będzie można pobrać ze strony portalu diagnoza PRZED EGZAMINEM na 3 dni robocze przed sugerowanym przez wydawcę terminem egzaminu. W tym celu należy wcześniej zalogować się i utworzyć klasy, w których będą realizowane testy. Może to zrobić Dyrektor lub wskazany przez niego administrator konta szkoły.

Ważne dla szkół po raz pierwszy przystępujących do programu diagnostycznego!

 1. Warunkiem niezbędnym do przystąpienia do programu diagnostycznego jest zawarcie z wydawnictwem Nowa Era umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych dostępnej pod adresem: https://www.nowaera.pl/diagnoza-nowej-ery#zaawansowany-tekst-umowa
 2. Dyrektor szkoły jednorazowo dokonuje rejestracji nowego konta Dyrektora korzystając z kodu aktywacyjnego przekazanego przez Nową Erę drogą elektroniczną

ZAREJESTRUJ SIĘ