Badanie poziomu osiągnięć uczniów
w szkołach ponadgimnazjalnych
Sprawdź, jak poradzą sobie uczniowie Twojej szkoły podczas próbnej matury w bieżącym roku szkolnym. Wystandaryzowane zadania testowe przygotowali doświadczeni eksperci zgodnie z wytycznymi CKE. Generalna próba przed zewnętrznym egzaminem pomoże uczniom oswoić się z formułą egzaminu, techniką rozwiązywania zadań oraz pracą pod presją czasu.

Przystąpienie do programu zapewnia:

  • przeprowadzenie symulacji egzaminu maturalnego,
  • możliwość zindywidualizowania (dobrania) przedmiotów egzaminacyjnych dla każdej szkoły,
  • weryfikację stopnia opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych podstawy programowej,
  • wygodny system zgłoszeń, pobierania arkuszy, wprowadzania wyników oraz automatycznego sporządzania raportów,
  • natychmiastowy, przejrzysty raport o wynikach uczniów i klas oraz, po wpisaniu wyników przez wszystkich uczestników programu, wyniki na tle badanej próby ogólnopolskiej.

Harmonogram

Matura (zgodna z formułą obowiązującą od 2015 r.)
Proponowane terminy przeprowadzenia matury z poszczególnych przedmiotów:


PrzedmiotTermin
Język polski PP21.01.2021 r.Godz. 9.00
Biologia PRGodz. 14.00
Matematyka PP22.01.2021 r.Godz. 9.00
Historia PRGodz. 14.00
Język angielski/Język niemiecki PP25.01.2021 r.Godz. 9.00
Język angielski PRGodz. 14.00
Język polski PR26.01.2021 r.Godz. 9.00
Chemia PRGodz. 14.00
Matematyka PR27.01.2021 r.Godz. 9.00
Wiedza o społeczeństwie PRGodz. 14.00
Geografia PR28.01.2021 r.Godz. 9.00
Fizyka PRGodz. 14.00
Język niemiecki PR29.01.2021 r.Godz. 9.00

Udostępnianie poszczególnych testów od 18.01.2021 r. 
Wprowadzanie wyników do 21.02.2021 r.
Pobieranie raportów z wynikami ogólnopolskimi od 9.03.2021 r.
Udział szkoły w programie diagnoza PRZED MATURĄ zgłasza jej Dyrektor.
Zgłoszenia przyjmujemy 01.10.2020 – 18.01.2021 r.

Udział szkoły w programie zgłasza jej Dyrektor.

ZALOGUJ SIĘ

Testy będzie można pobrać ze strony portalu diagnoza PRZED EGZAMINEM na 3 dni robocze przed sugerowanym przez wydawcę terminem egzaminu. W tym celu należy wcześniej zalogować się i utworzyć klasy, w których będą realizowane testy. Może to zrobić Dyrektor lub wskazany przez niego administrator konta szkoły.

Ważne dla szkół po raz pierwszy przystępujących do programu diagnostycznego!

  1. Warunkiem niezbędnym do przystąpienia do programu diagnostycznego jest zawarcie z wydawnictwem Nowa Era umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych dostępnej pod adresem: https://www.nowaera.pl/diagnoza-nowej-ery#zaawansowany-tekst-umowa
  2. Dyrektor szkoły jednorazowo dokonuje rejestracji nowego konta Dyrektora korzystając z kodu aktywacyjnego przekazanego przez Nową Erę drogą elektroniczną

ZAREJESTRUJ SIĘ