Badanie poziomu osiągnięć uczniów
w szkołach podstawowych
Zapraszamy dyrektorów szkół oraz nauczycieli do uczestnictwa w III edycji TUT. Przeprowadzenie testu ma na celu zbadanie kompetencji uczniów na zakończenie pierwszego etapu edukacyjnego. Na podstawie jego wyników dyrektor szkoły może sprawdzić, w jakim stopniu uczniowie opanowali wymagania podstawy programowej, a nauczyciele kolejnego etapu edukacyjnego będą mogli lepiej zaplanować pracę w klasie IV.

Przystępując do TUT, szkoła otrzymuje:

  • bezpłatne elektroniczne arkusze egzaminacyjne przygotowane przez doświadczonych ekspertów wraz z kluczami odpowiedzi,
  • raporty dla dyrektora – statystyki szkoły na tle wyników ogólnopolskich,
  • raporty dla nauczyciela – wyniki klasy wskazujące mocne strony uczniów oraz obszary wymagające doskonalenia w zakresie: odbioru i tworzenia wypowiedzi, analizy i interpretacji, sprawności rachunkowej, wykorzystywania informacji, modelowania matematycznego oraz rozumowania i tworzenia strategii,
  • raporty dla rodziców – cenna wiedza o umiejętnościach polonistycznych i matematycznych dziecka,
  • komfort pracy – wygodny system zgłoszeń, pobierania arkuszy oraz wprowadzania wyników.

Sugerowany termin przeprowadzenia TUT:

  • 24 kwietnia 2018 r. − język polski
  • 25 kwietnia 2018 r. − matematyka

Udział szkoły w TUT może zgłosić jedynie dyrektor.

Zarejestruj

Przejdź do portalu diagnoza Test Umiejętności Trzecioklasisty
Przed sprawdzianem
Wyniki próbnych sprawdzianów szóstoklasisty realizowanych z Nową Erą w latach 2014/2015 oraz 2015/2016, są dostępne w portalu sprawdzian-diagnoza.nowaera.pl.