Badanie poziomu osiągnięć uczniów
w szkołach podstawowych
Zapraszamy dyrektorów szkół oraz nauczycieli do uczestnictwa w I edycji próbnego egzaminu ósmoklasisty.
Wystandaryzowane zadania testowe przygotowali doświadczeni eksperci zgodnie z wytycznymi CKE. Generalna próba przed zewnętrznym egzaminem ósmoklasisty pomoże uczniom oswoić się z formułą egzaminu, techniką rozwiązywania zadań oraz pracą pod presją czasu.

Przystąpienie do programu zapewnia:

  • weryfikację stopnia opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych podstawy programowej,
  • wygodny system zgłoszeń, pobierania arkuszy, wprowadzania wyników oraz automatycznego sporządzania raportów,
  • natychmiastowy, przejrzysty raport o wynikach uczniów i klas oraz, po wpisaniu wyników przez wszystkich uczestników programu, wyniki na tle badanej próby ogólnopolskiej.

Sugerujemy przeprowadzenie generalnej próby egzaminu w terminie 21−23 listopada 2018 r.

  • Język polski – 21 listopada 2018 r. – godz. 9:00
  • Matematyka – 22 listopada 2018 r. – godz. 9:00
  • Język angielski – 23 listopada 2018 r. – godz. 9:00

Udział szkoły w programie zgłasza jej Dyrektor. Zgłoszenia przyjmujemy od 10 września do 21 października 2018 r.

Zarejestruj

Testy będzie można pobrać ze strony portalu diagnoza PRZED EGZAMINEM na 3 dni robocze przed sugerowanym przez wydawcę terminem egzaminu. W tym celu należy wcześniej zalogować się i utworzyć klasy, w których będą realizowane testy. Może to zrobić Dyrektor lub wskazany przez niego administrator konta szkoły.

Przejdź do portalu diagnoza PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY

Test Umiejętności Trzecioklasisty – wiosna 2019
O rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń poinformujemy z początkiem II semestru roku szkolnego 2018/2019

Przed sprawdzianem
Wyniki próbnych sprawdzianów szóstoklasisty realizowanych z Nową Erą w latach 2014/2015 oraz 2015/2016, są dostępne w portalu sprawdzian-diagnoza.nowaera.pl.