Badanie poziomu osiągnięć uczniów
w szkołach podstawowych

Zapraszamy dyrektorów szkół oraz nauczycieli klas I–III szkoły podstawowej do uczestnictwa w Teście Umiejętności Trzecioklasisty.
Test pozwala rzetelnie sprawdzić wiedzę i kompetencje uczniów na zakończenie pierwszego etapu edukacyjnego. Dostarcza informacji na temat przygotowania trzecioklasistów do kolejnych wyzwań edukacyjnych w szkole podstawowej.

Przystąpienie do programu zapewnia:

  • weryfikację stopnia opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych podstawy programowej,
  • wygodny system zgłoszeń, pobierania arkuszy, wprowadzania wyników oraz automatycznego sporządzania raportów,
  • natychmiastowy, przejrzysty raport o osiągnięciach poszczególnych uczniów i całych klas oraz, po uzupełnieniu danych przez wszystkich uczestników programu, zestawienie wyników szkoły na tle badanej próby ogólnopolskiej.

Udział szkoły w programie zgłasza jej Dyrektor.

Termin przeprowadzenia Testu Umiejętności Trzecioklasisty ogłosimy na początku II semestru trwającego roku szkolnego. Zwyczajowo rekomendujemy przeprowadzenie testu na początku maja.

ZALOGUJ SIĘ

Testy będzie można pobrać na 3 dni robocze przed sugerowanym przez wydawcę terminem testu. W tym celu należy wcześniej zalogować się i utworzyć klasy, w których będą realizowane testy. Może to zrobić Dyrektor lub wskazany przez niego administrator konta szkoły.

Ważne dla szkół po raz pierwszy przystępujących do programu diagnostycznego!

  1. Warunkiem niezbędnym do przystąpienia do programu diagnostycznego jest zawarcie z wydawnictwem Nowa Era umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych dostępnej pod adresem: https://www.nowaera.pl/diagnoza-nowej-ery#zaawansowany-tekst-umowa
  2. Dyrektor szkoły jednorazowo dokonuje rejestracji nowego konta Dyrektora korzystając z kodu aktywacyjnego przekazanego przez Nową Erę drogą elektroniczną

ZAREJESTRUJ SIĘ