Sprawdź, jak poradzą sobie uczniowie Twojej szkoły na próbnym egzaminie ósmoklasisty w bieżącym roku szkolnym. Wystandaryzowane zadania testowe przygotowali doświadczeni eksperci zgodnie z wytycznymi CKE. Generalna próba przed zewnętrznym egzaminem pomoże uczniom oswoić się z formułą egzaminu, techniką rozwiązywania zadań oraz pracą pod presją czasu.

Przystąpienie do programu zapewnia:

  • weryfikację stopnia opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych podstawy programowej,
  • wygodny system zgłoszeń, pobierania arkuszy, wprowadzania wyników oraz automatycznego sporządzania raportów,
  • natychmiastowy, przejrzysty raport o wynikach uczniów i klas oraz, po wpisaniu wyników przez wszystkich uczestników programu, wyniki na tle badanej próby ogólnopolskiej.

Sugerujemy przeprowadzenie próby generalnej w terminie 15−17 listopada 2022 r.

Diagnoza PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASIATY
Język polski 15 listopada 2022 r., godz. 9.00
Matematyka 16 listopada 2022 r., godz. 9.00
Język angielski /Język niemiecki 17 listopada 2022 r., godz. 9.00

Udział szkoły w programie zgłasza jej Dyrektor. Zgłoszenia można składać od 3 października do 14 listopada 2022 r.

ZALOGUJ SIĘ

Testy będzie można pobrać na 3 dni robocze przed sugerowanym przez wydawcę terminem testu. W tym celu należy wcześniej zalogować się i utworzyć klasy, w których będą realizowane testy. Może to zrobić Dyrektor lub wskazany przez niego administrator konta szkoły.

Ważne dla szkół po raz pierwszy przystępujących do programu diagnostycznego!

  1. Warunkiem niezbędnym do przystąpienia do programu diagnostycznego jest zawarcie z wydawnictwem Nowa Era umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych dostępnej pod adresem: https://www.nowaera.pl/diagnoza-nowej-ery#zaawansowany-tekst-umowa
  2. Dyrektor szkoły jednorazowo dokonuje rejestracji nowego konta Dyrektora korzystając z kodu aktywacyjnego przekazanego przez Nową Erę drogą elektroniczną

ZAREJESTRUJ SIĘ