Badanie poziomu osiągnięć uczniów
w szkołach ponadgimnazjalnych
Sprawdź, jak poradzą sobie uczniowie Twojej szkoły na egzaminie maturalnym w 2017 r.! Testy przygotowali doświadczeni eksperci zgodnie z najnowszymi wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zamieszczonymi w informatorze maturalnym 2014/2015. Egzamin przeprowadzony w ten sposób będzie dla uczniów przymiarką do egzaminu zewnętrznego. Pomoże im zapoznać się z nową jego formułą – specyfiką, rodzajem zadań i atmosferą. Dzięki raportom uczeń dowie się, nad czym powinien jeszcze popracować.

Przystąpienie do programu zapewnia:

  • przeprowadzenie symulacji egzaminu maturalnego,
  • możliwość zindywidualizowania (dobrania) przedmiotów egzaminacyjnych dla każdej szkoły,
  • weryfikację stopnia opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych podstawy programowej,
  • wygodny system zgłoszeń, pobierania arkuszy, wprowadzania wyników oraz automatycznego sporządzania raportów,
  • natychmiastowy, przejrzysty raport o wynikach uczniów i klas oraz, po wpisaniu wyników przez wszystkich uczestników programu, wyniki na tle badanej próby ogólnopolskiej.

Sugerujemy przeprowadzenie generalnej próby egzaminów pisemnych
w terminie 4 -13 stycznia 2017 r.:

PrzedmiotTermin
Język polski – pp4.01.2017 r.Godz. 9.00
Biologia – prGodz. 14.00
Matematyka – pp5.01.2017 r.Godz. 9.00
Historia – prGodz. 14.00
Język angielski/Język niemiecki – pp9.01.2017 r.Godz. 9.00
Język angielski – prGodz. 14.00
Język polski – pr10.01.2017 r.Godz. 9.00
Chemia – prGodz. 14.00
Matematyka – pr11.01.2017 r.Godz. 9.00
Wiedza o społeczeństwie – prGodz. 14.00
Geografia – pr12.01.2017 r.Godz. 9.00
Fizyka – prGodz. 14.00
Język niemiecki – pr13.01.2017 r.Godz. 9.00

Udział szkoły w programie zgłasza jej Dyrektor.

Zapraszamy szkoły do wzięcia udziału w programie diagnoza PRZED, który pomaga zbadać stopień przygotowania uczniów do egzaminu zewnętrznego w 2017 r. Szkołę może zgłosić do programu jedynie jej Dyrektor.

Zarejestruj

Testy będzie można pobrać ze strony portalu diagnoza PRZED MATURĄ na 3 dni robocze przed sugerowanym przez wydawcę terminem egzaminu. W tym celu należy wcześniej zalogować się i utworzyć klasy, w których będą realizowane testy. Może to zrobić Dyrektor lub wskazany przez niego administrator konta szkoły.

Przejdź do portalu diagnoza PRZED MATURĄ