Badanie poziomu osiągnięć uczniów w szkołach
podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych
Zapraszamy szkoły do wzięcia udziału w programie diagnoza PRZED, który pomaga zbadać stopień przygotowania uczniów do egzaminu zewnętrznego w 2015 r. Szkołę może zgłosić do programu jedynie jej Dyrektor.

Pozwala sprawdzić, w jakim stopniu uczniowie opanowali wymagania podstawy programowej, oraz ułatwia nauczycielom kolejnego etapu edukacyjnego lepsze zaplanowanie pracy w klasie IV. Wystandaryzowane zadania przygotowali doświadczeni eksperci. więcej ...

Sprawdź, jak poradzą sobie uczniowie Twojej szkoły na egzaminie gimnazjalnym w 2017 r.! Wystandaryzowane zadania testowe przygotowali doświadczeni eksperci zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej obowiązującymi od 2012 r. więcej ...

Sprawdź, jak poradzą sobie uczniowie Twojej szkoły na egzaminie maturalnym w 2017 r.! Testy przygotowali doświadczeni eksperci zgodnie z najnowszymi wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. więcej ...